facebook twitter rss
Navštivte kapely, kde hraju:

Monitorování systému pomocí ApacheTop

Semestrální práce na předmět AWS – Admistrace Webového Serveru:

Cíl projektu:

Zdokumentovat a popsat monitorovací sytém ApacheTop

Úvod

Tato práce se zaměřuje na monitorovací systém ApacheTOP vyvinutý Chrisem Elsworthem jako opensource projekt.

ApacheTOP byl vytvořen pro monitorování provozu webového serveru v reálném čase. Je to velmi jednoduchý program, který sice nemá grafický interface, ale ovládá se velmi snadno a je velmi užitečný.

Instalace

Instalace je velmi jednoduchá a odvíjí se od použité linuxové distribuce. Já jsem ApacheTop testoval na Ubuntu 10.04.

  1. Nejprve aktualizujeme náš repozitář, kvůli případným aktualizacím :
aptitude update
  1. Poté nainstalujeme ApacheTop:
aptitude install apachetop
 1. Abychom mohli vůbec něco monitorovat, je potřeba si zprovoznit Apache server a zprovoznit si nějaké testovací webové stránky. Pro účely této práce jsem vytvořil dva virtuální hostitele a zprovoznil na nich testovací webové stránky.
 2. Kvůli zjištění, co všechno a jak dobře ApacheTop zvládá, bylo potřeba zprovoznit nějaký nástroj, který bude simulovat náhodné požadavky uživatelů na webový server a jeho webové stránky. Já jsem zvolil testovací nástroj Siege. Tento program simuluje přístupy zvoleného počtu uživatelů na stránky.

Příprava pro ApacheTop

Po nainstalování ApacheTop, lze program spustit jednoduše příkazem:

apachetop

ApacheTop využívá log soubor apache. Deafultní hodnota je nastavena na soubor

/var/log/apache2/access.log

Tento zdroj lze jednoduše změnit pomocí příkazu:

apachetop -f [cesta k logu]

ApacheTop dovoluje použít více zdrojů najednou, pokud chceme přidat další zdroj log souborů, stačí přidat za -f cestu k souboru.

Je tedy nutné nejprve zprovoznit Apache. Předpokládám, že Apache je již nainstalovaný, nakonfigurovaný a běží tam nějaké testovací stránky. Apache spustíme pomocí příkazu

/etc/init.d/apache2 start

Pokud nyní spustíme ApacheTop, dostaneme takovýto výstup, na kterém se nebude nic monitorovat:

 

 

 

 

 

 

 

Jedním způsobem, jak donutit apacheTop sledovat dění na serveru je, že si otevřeme prohlížeč a začneme načítat stránky na localhostu. Tento způsob ale vynecháme, a použijeme již zmiňovanou testovací utilitu jménem Siege.

aptitude install siege

Po nainstalování programu Siege, ještě vytvořím seznam URL adres, které bude Siege načítat. Vybral jsem asi 20 odkazů na lokální testovací web, které jsem uložil do souboru /etc/urls.txt, což je defaultní cesta nastavená v konfiguračním souboru pro Siege.

Program spustím s těmito parametry:

siege -c50 -i -d10

Což znamená, že Siege bude simulovat 50 uživatelů, kteří náhodně „klikají“ na seznam načítaných stránek uložených v urls.txt a mezi jednotlivými požadavky na webové stránky, uživatel čeká náhodnou dobu od 0 do 10 sekund.

Ukázka běhu programu Siege:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyní, když máme zprovozněn simulovaný přístup na webový server, můžeme začít s popisem funkcí monitorovacího programu ApacheTop

Používání ApacheTop

ApacheTop lze spustit s těmito parametry:

apachetop [-f filename] [-H hits | -T time] [-q] [-l] [-p] [-r secs]
 • -H ukáže statistiku za posledních x kliknutí
 • -T ukáže statistiku za posledních x sekundu
 • -q ve výstupu zůstávají query stringy
 • -l ApacheTop převádí všechna písmena na malé z /FOO na /foo – jinak se rozlišuje
 • -r počet sekund obnovování výpisu
 • -p ApacheTop ponechá ve výstupu zobrazeno „http:“ – normálně se nezobrazuje kvůli většímu prostoru

Po spuštění Apache serveru, Siege a apacheTop, dostaneme podobný výstup: Protože se mi ukládají log soubory z každého virtuálního hostitele zvlášť, spouštím apacheTop takto:

apachetop -f /var/log/apache2/access.log -f /var/log/apache2/access2.log -T400

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde na prvním řádku jsou obecné informace o posledním přístupu, délce běhu apacheTop a aktuální čas. Na 2. a 4. (zde jsou informace ze zvoleného časového úseku/počtu „kliků“) řádku jsou pak vidět údaje o počtu požadavků, počet načtených dat a průměr načtených dat za požadavek. Ve zbývajících dvou řádcích jsou zobrazeny procentuální údaje o počtu načtených WWW stránek rozdělených podle stavových kódů 2xx, 3xx, 4xx a 5xx.

Ovládání

ApacheTop lze dále ovládat pomocí těchto klávesových příkazů:

 • d : přepínání mezi zobrazením urls/referrers/hosts
 • n : přepínání mezi zobrazením počtu požadavků & přenesených dat nebo návratových kódů
 • h nebo ? : nápověda
 • p : (od)pauza displaye
 • q : konec
 • šipka nahoru/dolu : přesouvání ukazatele (*) vzhůru/dolů
 • šipka doprava/doleva : enter/exit podmenu

zobrazení: URL,IP adresa požadavku, odkazujících požadavků:

 

zobrazení: požadavků & přenesených dat | návratových kódů

 

 

Zobrazení submenu:

 

 

Další možnosti ApacheTop

ApacheTop nabízí ještě další možnosti, jak pracovat s výstupem.

 1. Řazení [klávesa s]
 2. Přepínání subdisplaye [klávesa t]
 3. Filtry [klávesa f]

Výstup lze řadit podle:
[r] požadavku, [R] požadavku/sec, [b] bytu, [B] byte/sec
[2] 2xx,              [3] 3xx,                       [4] 4xx,  [5] 5xx

Změna submenu:
[u] URLs, [r] referrers, [h] hosts

Velmi užitečné jsou také filtry, které můžeme přidávat,editovat [a], mazat [c]
Pokud chceme přidat nový filtr musíme ještě zvolit podle čeho chceme filtrovat.
Na výběr jsou [u] URLs, [r] referrers, [h] hosts

 

 

 

 

 

 

Závěr a zhodnocení programu

Jak jsem psal v úvodu, program ApacheTop je velmi užitečným nástrojem pro webové administrátory, kteří chtějí mít dokonalý přehled o dění na jejich web serveru. Sice existují nástroje pro obdobné sledování, jako například balík Google Analytics, kde však získáme nějaké výsledky s nemalým zpožděním.

ApacheTop naopak pracuje v reálném čase, což je velká výhoda. Navíc výstup je přehledný a lze jej různě upravovat podle potřeb. Je také snadný na ovládání a zprovoznit ho, je otázkou několika minutek. Rozhodně je to užitečný nástroj, který jistě využívá spousta webových administrátorů.


Publikováno: Leden 9, 2011 v 0:09 2 930 zobrazení Tiskworks on Wordpress, Design by Michal Horák 2011, kontakt: horakmi@gmail.com piranha SilveryMoon