facebook twitter rss
Navštivte kapely, kde hraju:

How to install Oracle 11g on Ubuntu 10.04

This article will be about installing Oracle 11g on Ubuntu 10.04. This document will be separated into several sections and each section will be described in detail with screenshots from installation.

  1. Preparing pc for installation

 

I expect that user who wants to install Oracle database on Ubuntu, can works with Unix based OS. This condition is necessary for successful installation.

  • First step is to find PC’s preferences (CPU, Memory, HDD€¦)

Switch to root:

$sudo su
Password:
#
  • Memory requirements: At least 1 GB of RAM

To determine the RAM size, enter the following command:

# grep MemTotal /proc/meminfo

If the size of the RAM is less than the required size, then you must install more memory before continuing.

Článek pokračuje zde »

Publikováno: Prosinec 28, 2010 v 13:10 3 001 zobrazení Tisk

Měli bychom se obávat roku 2013?

Je 1. září 1859 a 33-letý astronom Richard Carrington z Anglie jako první zpozoroval sluneční aktivitu, která později vedla k monumentální sluneční erupci.  K pozorování Slunce použil jeho solární teleskop, se kterým byl schopen vytvořit náčrtek velkého množství slunečních skvrn (vpravo).

Ráno během pozorování byl Richard svědkem dvou oslnivých světelných bodů, které se formovaly uvnitř skupiny slunečních skvrn.  Tyto světelné body se začaly rapidně rozpínat a byly dvakrát tak zářivější, než samotné Slunce. Během 5 minut tato mega záře dosáhla svého vrcholu v intenzitě a rozsahu. Poté záře pomalu zmizela.

Článek pokračuje zde »

Publikováno: Prosinec 22, 2010 v 12:46 1 955 zobrazení Tisk

Moje první mini vědecké práce…

Pro představu, jaké předměty jsou součástí mého studia na ČVUT, si zde můžete přečíst moje semestrální práce. Konkrétně se jedná o předmět Vytěžovaní dat.

V první práci jsem se snažil najít nejlepší predikční model pro klasifikaci kvality vína pomocí rozhodovacího stromu. PDF hodnocení: 20/20

Druhá práce opět studuje kvalitu vín, tentokrát však pomocí Samoorganizujících se map (Konohenovy mapy). PDF hodnocení: 18/20

Tyto algoritmy se používájí například k rozpoznání obrázků, obličejů či třeba řeči nebo predikce počasí.

Publikováno: Červen 1, 2010 v 15:53 895 zobrazení Tisk12

works on Wordpress, Design by Michal Horák 2011, kontakt: horakmi@gmail.com piranha SilveryMoon