facebook twitter rss
Navštivte kapely, kde hraju:

Grafika část 3. – 3D grafika

Pokud přemýšlíte nad tím, že začnete s 3D grafikou, tento tutoriál by Vám mohl pomoci. V tomto článku si ukážeme jak vymodeloval jednoduchou loď. Použijeme k tomu program Blender 2.5. I přesto, že se jedná o open source software, může se klidně rovnat i profesionálním programům pro tvorbu grafiky jako jsou Cinema4D či Maya. 

Protože se jednalo o další část úkolu na předmět MGA, zadání bylo následující:

 • Vytvořte 3D model lodi na vodní hladině.
 • Jednotlivým částem modelu přiřaďte materiály a textury.
 • Model nasviťte 3 zdrojově nebo pomocí přímého a nepřímého světla (global illumination) a vyrenderujte ze 3 různých pohledů.

 

 

 

 

 

 

 

Článek pokračuje zde »

Publikováno: Únor 16, 2012 v 17:34 2 251 zobrazení Tisk

Grafika část 2. – vektorová grafika

Tento tutoriál je zaměřena na vektorovou grafiku. Ukáži Vám postup, jak lze poměrně jednoduše vytvořit vektorový obrázek lodi. Stejně jako v minulé části, i tentokrát je tento tutoriál součástí dokumentace k domácímu úkolu k předmětu MGA (Multimediální a grafické aplikace).

Zadání:

 • Zvolte si vhodný bitmapový obrázek a zvektorizujte jej (obtahem nebo překryvem).
 • Zvektorizujte jednotlivé části lodi, oddělte je od sebe navzájem.
 • Jednotlivé čáry a křivky budou mít různou tloušťku.
 • Obarvěte jednotlivé části lodi. Přidejte barevné přechody a stínování.

 

Článek pokračuje zde »

Publikováno: Leden 17, 2012 v 22:52 3 305 zobrazení Tisk

Cukrovar Dobrovice

 Cukrovar Dobrovice železniční a vlečková doprava v jeho okolí

Abstrakt

Cílem této semestrální práce je seznámit čtenáře s největším cukrovarem v České republice s důrazem na železniční a vlečkovou dopravu v jeho okolí. V úvodu práce se zmiňuji o tom, proč jsem si tuto problematiku vybral ke zpracování. Nechybí ani historický popis o vývoji cukru a rozvoji cukrovaru Dobrovice. Největší důraz je pak kladen na rozvoj železniční a vlečkové dopravy v oblasti Dobrovic a blízkých cukrovarů, kterých bylo začátkem 19. století velké množství a které velkým způsobem ovlivnily život místních obyvatel. Místním lidem poskytly práci a přímo se zasloužily o rozvoj železnic a vleček v blízkosti cukrovarů a jejich napojení na hlavní železniční tratě.

Článek pokračuje zde »

Publikováno: Listopad 18, 2011 v 22:17 8 110 zobrazení Tisk

Aktivní prvky sítí – princip switche, hubu

Cílem této práce je seznámení s problematikou aktivních prvků sítí. Především pak přiblížení principu switche a hubu. Pro pochopení, jak tyto prvky fungují, je nutné, abych uvedl zjednodušený popis sedmi-vrstvového modelu ISO/OSI. A také něco o topologii sítí a jejich rozdělení a využití. Dále zde uvedu, na které vrstvě referenčního modelu ISO/OSI jaký prvek pracuje a jejich stručný popis. Jak už napovídá název semestrální práce, největší prostor věnuji popisu aktivních prvků, a to hubu a switche. Na závěr také popíši některé možné útoky na tyto dva aktivní síťové prvky.

 

Úvod

Před tím, než začnu popisovat aktivní prvky sítí, je důležité pro pochopení problematiky, abych ve stručnosti popsal i princip architektury sítí: Síťová architektura je v podstatě struktura řízení komunikace v komunikačních systémech. Komunikace a její řízení je složitý problém, který je řešen více dílčími problémy a úkoly. Proto byl tento problém rozdělen na více problémových skupin – do tzv. vrstev. Každá vrstva je definována službou, kterou poskytuje sousední vyšší vrstvě, a funkcemi, které se v ní vykonávají.

 

Model ISO/OSI

Referenční model ISO/OSI je teoretický model pro vypracování norem pro účely propojení systémů. Tento model je sedmivrstvový a každá vrstva má za úkol vykonávat určité funkce. Přenos mezi dvěma mezilehlými systémy je pak řízen protokoly.

zdroj: vlastní zpracování

Obr. 1 popis funkcí vrstev podle modelu ISO/OSI

Článek pokračuje zde »

Publikováno: Listopad 2, 2011 v 10:28 10 014 zobrazení Tisk

Grafika část 1. – Rasterová grafika

V dnešním tutoriálu se zaměříme na úpravu fotek pomocí programu Adobe Photoshop. Ukážeme si, jak pracovat s vrstvami, jak měnit barevné rozložení a jak jednoduše retušovat fotografie.

Tento tutoriál je i součástí mé práce do školy na předmět MGA (Multimediální a grafické aplikace).

Zadání úlohy:

K vybranému typu lodi (jachty) vyberte fotografii v dostatečné kvalitě na které by měla být vyfocena zešikma s několika lidmi na palubě. Vybrané fotografie upravte tak, abyste splnili následující úkoly

 • U fotografie změňte pozadí. Nahraďte moře na horizontu zemí či naopak.
 • Vyretušujte jednu z postav na lodi, tak aby tak vůbec nebyla.
 • Změňte barvu částí lodi.
 • Přidejte text na bok lodi.
 • Upravte barevné podání vrstev, snažte se barevně sjednotit jednotlivé vrstvy, aby nebylo poznat, že každá pochází s jiné fotografie. Ořízněte a upravte fotografie tak, aby měly vhodnou kompozici.

Článek pokračuje zde »

Publikováno: Říjen 30, 2011 v 17:43 1 394 zobrazení Tisk

Monitorování systému pomocí ApacheTop

Semestrální práce na předmět AWS – Admistrace Webového Serveru:

Cíl projektu:

Zdokumentovat a popsat monitorovací sytém ApacheTop

Úvod

Tato práce se zaměřuje na monitorovací systém ApacheTOP vyvinutý Chrisem Elsworthem jako opensource projekt.

ApacheTOP byl vytvořen pro monitorování provozu webového serveru v reálném čase. Je to velmi jednoduchý program, který sice nemá grafický interface, ale ovládá se velmi snadno a je velmi užitečný.

Instalace

Instalace je velmi jednoduchá a odvíjí se od použité linuxové distribuce. Já jsem ApacheTop testoval na Ubuntu 10.04.

 1. Nejprve aktualizujeme náš repozitář, kvůli případným aktualizacím :
aptitude update
 1. Poté nainstalujeme ApacheTop:
aptitude install apachetop
 1. Abychom mohli vůbec něco monitorovat, je potřeba si zprovoznit Apache server a zprovoznit si nějaké testovací webové stránky. Pro účely této práce jsem vytvořil dva virtuální hostitele a zprovoznil na nich testovací webové stránky.
 2. Kvůli zjištění, co všechno a jak dobře ApacheTop zvládá, bylo potřeba zprovoznit nějaký nástroj, který bude simulovat náhodné požadavky uživatelů na webový server a jeho webové stránky. Já jsem zvolil testovací nástroj Siege. Tento program simuluje přístupy zvoleného počtu uživatelů na stránky.

Článek pokračuje zde »

Publikováno: Leden 9, 2011 v 0:09 2 929 zobrazení Tisk12

works on Wordpress, Design by Michal Horák 2011, kontakt: horakmi@gmail.com piranha SilveryMoon